1988-1992 közötti iskolai tablók

A tanárok nem cserélődtek.

 

 

 

Máté Jánosné először jelenik meg a tablón, mint az osztály tanítóinak egyike.

 

 

 

30-s osztálylétszám! Ratter Marianna már iskolánkban tanít.

 

 

 

Szegedi Ottóné volt az osztály tanító nénije.

 

 

 

Mindannyian, kik őket tanítottuk, (tanítók, tanárok) először s utoljára együtt a tablón. Farkas tanár bácsi is már nyugdíjba ment.

Megtörtént a generáció váltás. Jolika néni nyugdíjasként dolgozott.

1984 -1987-s évek tablói

 

Farkas Antal igazgató úr a korelnök

 

 

 

Almási Lajosné nyugdíjasként tanított iskolánkban.

Első olyan osztályom, kiket elsőtől 4. osztályig tanítottam.

 

 

 

Halász Lászlóné Varga Erika és Beck János először szerepel tablón.

 

 

 

Szívós György és Petrik Józsefné Szabó Erzsébet e rendhagyó tablón.

 

Ezekben az években Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak iskolái összevontan működtek. Tanárok tanítottak át egyikből a másikba, gyerekek jártak iskolabusszal, egy-egy osztály, a szomszédos falvakba.

Uszódi iskola tablói 1980-1983.

Kicserélődik a tanári kar.

 

Gitta Attila először szerepel uszódi tablón, Égi Ferenc utoljára.

 

 

Rácz Margit volt az igazgató, de itt tanított Pákolicz Judit is.

 

 

Gitta Attiláné, Zsóka, valamint Enzsel László a tanárok között.

 

 

Már csak Farkas Antal tanár bácsi képviseli a régi tanárok generációját.

 

 

Iskolai tablók 1975 - 1978-ból

A volt tanítványok lassan tanárként, tanítóként jönnek vissza.

 

Idősödtek tanáraink

 

Zsigmond Feri Bácsi az igazgató, Pécsi józsefné, Raffai Endréné, Lakatos Lászlóné képviseli a fiatalságot. 

Itt tanított Rácz Károly és Varga Miklós is.

 

Elkezdődött a volt tanítványok beszivárgása a tantestületbe. 

Az első Samu Sándorné volt.

Tanárok közé Kerekes Lajosné került volt tanítványként.

1971-1974 között végzettek tablói az uszódi iskolából

1972-es tablón számomra ismeretlen tanárnő, 1974-ben már itt tanít Kovács Lívia

 

A régi tanáraink

 

 

 

 

Fiatalodni kezd a tanári kar

/Nem tudom mit tanított a fiatal kolléga nő, s pontosan hogy hívták./

 

Ismét itt tanított oroszt Tamara

 

Kovács Lívia tanár nő érkezik tanítani Uszódra

 

Az Uszódi Ált. Isk. tablói 1967-1970-ig

Közben Raffai Sarolta tanító néninkről

Köszönet Vénné Marinak, hogy közrebocsátotta tablóképét!

 

 

Vollár Ferenc tanár úr lett az intézmény igazgatója

 

Angeli Tamás és Raffai Sarolta távozott a falunkból ennek a tanévnek a végén. Kalocsára költöztek. 

Raffai Sarolta 1968 - 1972. között könyvtárosként dolgozott tovább. 

1971 - 1985. között Bács-Kiskun megye országgyűlési képviselője volt, eközben 1975 - 1980. között ellátta az országgyűlés alelnöki feladatait is. Volt a Forrás című folyóirat versrovatának vezetője, majd a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója.

1983-ban vonult nyugdíjba. Közben sorra jelentek meg versei, regényei. 

1968-ban József Attila-díjat kapott, 1972-ben SZOT-díjjal tüntették ki.

 

 

1989. szeptember 20-án, 59 évesen hunyt el.

 

Szabó Gáborné tanította az orosz nyelvet Tamara után.

 

 

A tanári kar változatlan.

 

 

A képről Tóth István hiányzik. Tablóképének helye Kóré Mari mellett, Simon Laci alatt van.