1715-1725 közötti uszódiak

Ebből tudjuk meg, hogy Tóth György János Foktőről, Tóth István az elpusztult Karáról származott.

A kép biztos, hogy téli időszakban készült. Látszik a férfi ruházatán. Rajta van a fekete báránybőr sapka és a meleg kabát. Az asszonyoknak volt a hideg időkre pargittal bélelt meleg réklijük. Uszódon a bélést belevarrták, Foktőn külön pargit réklit varrtak, s vettek a felső alá. Akkor még nem viselték a pruszlikot egyik faluban sem.

A Duna gátak közé szorítását már Mátyás király elrendelte a vármegyéknek. Ám nem mindenütt szánták rá a pénzt. Ahol meg is épült, a javításra, karbantartásra nem fordítottak kellő figyelmet. Uszódi szakaszon viszont régtől fogva megvolt a gát valamilyen formában. Erről tanúskodik mostani címerünkbe átvett régi emlék is.

1695-ben felállították a királyi kamara Telekkönyvi Hivatalát. Ennek a nyilvántartások vezetésén kívül feladata volt a műszaki felmérések elvégzése is a Duna melléki gátakról. Ezek a gátak azonban "vérszegények" voltak, 2-3 méteres korona szélességükkel, 1:1,5,- 1:2 rézsűhajlásukkal. Nagyobb víz átszakította ezeket, elöntve a termőterületeket, menekülésre késztetve az ott lakókat.

Régi gyermek mondóka is utal erre a korra:

Úszód úszik, Benedök bukik, Gédőrnek még a pipöllője sé láccik.

Ennek ellenére Uszód lakossága mindig visszatelepült, sőt szaporodott. A Rákóczi-féle szabadságharc után is lassan visszaszivárogtak a népek, újból fejlődésnek indítva falunkat.

"1715-ben és 1720-ban az állam rendezett országos összeírást. Míg az elsőnél 17 nevet említenek, a másodiknál már 28-at. Bár ebből 5 özvegyasszonyt jelölnek meg családfőnek.

Név szerintLovas Mihály özvegye, Varga Mihály özvegye, Pali Tamás özvegye, Csire János özvegye, Haby János özvegye.

1725-ben Csáki Imre kalocsai érsek összeírást készíttetett jobbágyairól. Elsősorban arra volt kíváncsi,milyen anyagi helyzet jellemzi alattvalóit és milyen szolgáltatásokat várhat tőlük. Ebben az időben már 31-re emelkedett a családfők száma, s érdekesség, hogy már nem szerepelnek közöttük özvegyasszonyok. A Kalocsai Érseki Levéltárban megőrzött urbárium lapjai szerint Uszódon a következő adózó családfők voltak:

Nagy Gergely bíró, Lovász Gergely, Tóth János, Tóth Mihály Péter, Nemes János, Nagy János, Benedek István, Tóth Ferenc, Tóth Gergely, Tóth György János, Samu István, Tóth István, Simon János, Nagy György, Kis.Tóth István, Balás István, Nagy György, Pálfi István, Nagy István, Varga Mihály, Csire János, Pap János, Bossi János, Vajda István, Bogárdi János, Tóth Péter, Tóth Mihály, Habi János, Simon János kisbíró, Benedek Mihály, Simon Péter János.

 

Kommentek
  1. Én