Az uszódi római katolikus egyház fejlődése

Ezen a régi képeslapon már láthatjuk a római katolikus templomot is a református mellett.

 

Az évek múlásával Uszód lélekszáma minden természeti katasztrófa ellenére is nőtt. Szaporodott a faluban a római katolikus emberek száma is. Érthető törekvésük volt, hogy saját templomuk is lehessen.

Ez már 1848-ban majdnem megvalósult, ám a történelem vihara, ami az országon végigsöpört, majd az utána következő nyugtalan évek ennek építését nem tették lehetővé.

 

"Az uszódi katolikus közösség 1870. október 11-ig a dunaszentbenedeki plébániához tartozott.  

 

Ez előtt már 60 évvel iskolával bírt, amit a főkáptalan, mint kegyúr, segített fenntartani. Az iskola első tanítója Kiss János kántor volt. Már ekkor 10-12 tanonca volt, s számuk évről évre szaporodott.

A plébánia alapításának évében /1870./ 60 gyermek látogatta az iskolát, fiúk, lányok vegyesen.

Akkori tanítójuk Sznopek Istvány volt. Gondnoka pedig a község egy érdemes lakosa: Takács Pál. 

 

1868-ban Csizmadia József és Nagy Lídia 5000Ft-ot adományozott templomépítésre.

 

Erre föl a főkáptalan, mint-egy jutalomképpen, azonnal elhatározta az uszódi templom építését.

A terveket Koczka Nándor neves építésszel készíttette el.

Az építkezés még ebben az évben megkezdődött Schindler Károly vezetésével.

 

A templom alaptöltésének több ezer kocsira menő földjét a szomszédos falvak lakosai a helybeliekkel szinte vetélkedve segítettek összehordani.

A kis közösség erejét felülmúló munkára való tekintettel a főkáptalan napszámosok fogadásával támogatta az építkezést.

Három év múlva már el is készült a templom, "éspedig oly csinos alakban, oly ízléses modorban, hogy főegyházmegyénk külső és belső csinra különbet kevestend felmutatni." "

/Kéri Benedek, Atanáz atya nyomán/

Krekó László így örökítette meg pár éve Uszódon a római katolikus templomot.

Kommentek
  1. Én