1731-es érseki jobbágyfelmérésből

Ki hova , honnan, mikor, miért költözött?

1731. év tavaszán Csáki Imre kalocsai érsek vizsgálatot végeztetett arról, hogy uradalmának néhány falujából kik költöztek el uradalmon kívüli helységekbe az emlékezettel elérhető időben. A vizsgálat Szentbenedek, Úszód, Foktő, stb. falura terjedt ki.

A vallomások szerinKara a "kurucz világban" pusztult el. Valószínűleg rácok égették föl. A maradék karai lakosság földesúri parancsra köteles volt Szentbenedekre költözni, így a kakaiak többsége szentbenedeki jobbágy lett. Kerültek azonban a kakariakból Úszódra, Foktőre, Patajra, Őcsénybe is.

Az úszódi tanúk megemlítették, hogy Úszód házait a XVIII. század elején rácok égették föl.

Beköltözések az érseki falvakba

Úszódra

Baranyából - Pap Samu apja (név nélkül)

Karáról (elpusztult - Oláh János apja (név nélkül)

Varajtról (elpusztult) -Balázs János

Elköltözések az érseki falfakból

Úszódról

Decsre(Tolna m.) - Oláh János (kuruc világ után)

Fülöpszállásra     - Nagy András (kuruc világ előtt)

Halasra              - Vörös István (kuruc világ előtt)

Kecskemétre      - Nagy János (kuruc világ után)

Őcsénybe(Tolna m.) -Pap Samu (kuruc világ után)

Paksra               -Nagy Gergely (kuruc világ után)

Patajra              -Balázs Gergely ("rác előtt)

                        - Bogárdi János (kuruc világ előtt)

                        -Nagy István 1710 körül

                        - Tóth János  1730-ban.

Hogy vallottak a korabeli tanúk az említettekről?

Íme az idézetek a jegyzőkönyvből !

"Uszódon laktak, ott is születtek még az elején is, úgy mint Tóth János, kinek Attya Tóth Gergely jól lehet ott született, de az Attya Balás János Varajtrul jött, Érsekséghez tartozandó Uszod nevű Faluban szolgálván úgy tette le magát Úszódon. Bogárdi János, az Attya Bogárdi István, Nagy András, az Attya, Nagy András, Vörös István,az Attya Vörös István, Olá János jól lehet Úszódon született, de az Attya Kara nevű elpusztult Érsekséghez tartozandó Faluban,Pap Samu is Úszódon született, de az Attya Baranyárul szakadott Úszódra, az Attyának a nevét a Fátens nem tudgya.

Ad Secundum:

Bizonyossan tudgya a Tanú, hogy a meghirtt szökött jobbágyoknak Attyok birtak Úszódon Földet, rétet s házat, de az Ráczok égették föl házojkat, és így a szomszédgyait sem tudgya a Fatens, maga Tótth János pediglen Úszódon gazda lévén mind Rétet, Földet s házat birtt.

Ad Tertium:

Azt is bizonyossan tudgya a Tanú, hogy fönt nevezett jobbágyoknak Attyaji mind az Kalocsay Uraság Tisztejtül, mind pedigh az Falunak Birájátul függőitek. Tótth János pedigh maga személyében falunak Birájátul függött.

Ad Quartum:

Vallya továbbis a Tanú hűti után, hogy fölül irtt szökött jobbágyokÚszódon laktukban szintén úgy, mint egyéb Érsekségbeli jobbágyok az úr dolgára jártak és mind az Uraságnak részérül, mind pedigh Portiora adóztak. Tóth János pediglen mivel nem régente ment el Uszodrul eö maga személyében ezeket véghez vitte.

Ad Quintum:

Továbbis vallya a Tanú, hogy Tóth János az ősszel ment el circiter húsz esztendeje Patajram mostis ott lakik, ottis házasodott meh. Bálás Gergely Rácz előtt Anyával el szaladván, maradott Pata jin, ottis házasodott megh.Bogárdi Jánosnak az Annya Pataj leán lévén csöcsömős gyermek korában kurucz világ előtt vitetett Patajra, ki mostanságis Patajon lakos, ottis házasodott megh. Nagy András Fülöp Szállásán szolgálván, kurucz világ előtt, úgy maradott Fülöp Szállásán, ugyan ottis házasodott megh. Vörös István hasonlóképpen szolgálni menvén Halasra kurucz világ előtt, úgy maradott Halason, ottis házasodott megh. Olá János, mint a Fatens emlékezik reá, kanászka lévén Úszódon egy darabik, kurucz világ után ment Uszodrul Decsre, mostis ott lakik, ottis házasodott megh. Pap Samu kanász gyermek korában ment által Öcsénben kurucz világ után."

                 /Bárth János - Wicker Erika munkájának felhasználásával./

 

Kommentek
  1. Én