Még néhány emlék 1956. novemberéből

Ahogyan a hivatalos leiratban van, és ahogyan néhányan emlékeztek ezekre a napokra

Boldizsár János és Tóth Ráchel eljegyzési képe

 

November elején tanácselnökké választották: Korsós Gábort.

Leszármazottja nem él a faluban. Unokája : Korsós Zoltán /Csonka Mária fia/

Korsós Gábor Uszódon született 1919-ben. Anyja: Kovács Erzsébet. Iskolai végzettsége: 6 elemi. 1956. október 27-én a nemzeti bizottság tagja lett és őt delegálták a járási nemzeti bizottsághoz. A forradalom után a községi tanács vb elnöke lett. Nem indult ellene eljárás.

 

Hajdú Bálintné Boldizsár Lídia szüleinek lakodalmi képe

 

Esküvői képük

Boldizsár János: Uszódon született 1916-ban. Anyja neve: Sivó Lídia. Iskolai végzettsége 6 elemi. 1956-ban a községi vb tagja volt. A forradalom alatt tagja lett a nemzeti bizottságnak, és szervezte a FKgP újjáalakítását. Nem indult ellene eljárás.

Fogatos volt.

Boldizsár János

Az iratokban még szerepel:

B.Bazsó László: Uszódon született 1907-ben. Anyja neve: Kocsis Rozália. Iskolai végzettsége 6 elemi. A forradalom alatt tagja lett a községi nemzeti bizottságnak, javasolta az államosított házak és a téeszbe betagosított földek visszaadását. Szervezte az NPP községi szervezetének újjáalakítását, annak elnöke lett. Nem indult ellene eljárás.

Marosvölgyi László: Dusnokon született 1920-ban. Anyja neve: Marcsetkó Éva. Iskolai végzettsége 6 elemi. 1956. október 27-én a községi nemzeti bizottság elnöke lett. A megtorlás során preventív/megelőző/ őrizetbe vették.

Szécsényi István: /nem uszódi/ Szekszárdon született 1900-ban. Anyja neve: Héjas Julianna. Iskolai végzettsége 6 elemi. Foglalkozása: földműves. A forradalom alatt részt vett Kalocsán az ottani tüntetéseken. Egy autóbusszal tüntetőket vitt magával Uszódra, ahol felolvasta a Kalocsán szerzett követeléslistát. Okt. 27-én tagja lett a községi nemzeti bizottságnak. A megtorlás során két esetben is preventív/megelőző/ őrizetbe vették.

Néhány emlék ezekről a napokról:

- A fél hetes hajót vártuk haza Pestről, amivel édesanyámnak is érkeznie kellett volna, csakúgy, mint a többi kofának. Nagyon hideg idő volt. Mi, gyerekek játszottunk a hajóállomásnál. Sokat vártunk, de a hajó csak nem jött. Sem aznap, se másnap. Én nagyon felfáztam, feküdnöm kellett ezután. Volt aki egy hét után valahogy hazakeveredett, de édesanyám csak két hét múlva ért haza, mesélte a lövöldözést.   

 

- Én a többi gyerekekkel felmentem annak a háznak a padlására, ahol most Szakál János bácsi lakik, s onnan átlestünk a községháza udvarára. Láttuk, hordták ki a papírokat, kiabálták, hogy a tanácselnököt is rá kéne ültetni, úgy meggyújtani. Aztán elégették azt a sok papírt.     

Kommentek
  1. Én