Búcsúztatók az édesanyától, testvértől, barátoktól

Tehozzád fordulok édes szülőanyám, 

hallgass rám drága, felnevelő dajkám!

Aki a bölcsőtől edáig neveltél,

miattam sok éjt, napot eggyé tettél.

A fúvó széltől is oltalmaztad fiadat,

kibeszélhetetlen anyai jóságod.

Kedves édesanyám csókolom a kezedet,

áldja meg az Isten becses életedet!

Köszönöm anyám, hogy szépen felneveltél,

menyasszonyom karján szárnyra eresztettél.

Légy boldog mindvégig, ezt kívánom néked,

bocsáss meg nekem, Isten legyen véled!

Odalépett édesanyjához, elbúcsúzott tőle.

Kedves testvérem, fordulok feléd,

búcsúzó szavam szívesen vegyed!

Minden jót kívánok tenéked,

áldjon meg az Isten téged!

Nem örökre szól búcsúzásom,

nemsokára egymást újra látjuk.

Testvéréhez fordulva megölelte őt.

Jó legény pajtásim, felétek fordulok,

akikkel töltöttem oly sok víg napot!

Köszönöm vígságtok,  köszönöm jóságtok,

az Isten áldását kérem reátok!

A vőlegény kezet fogott legény cimboráival

Jó öreg szüleim fordulok felétek,

búcsú szavaimban ti is részt vegyetek!

Kívánom Istentől öreg napjaitok

békével töltsétek, az Isten hozzátok!

Megölelte, csókolta őket.

Végre jó szomszédim jőnek elő rendre,

és minden rokonom e vendégsereggel,

kik hozzám valának szíves szeretettel,

áldja meg az Isten mind boldog élettel!

 

Legutoljára tisztelt násznagy uram

kigyelmedhez hangzik az utolsó szavam:

Az Isten segítse, aki az égben van!

Kezet fogott a násznagyával, aki általában a keresztapja volt.

 

Ekkor a vőfény a násznéphez fordulva folytatta:

Immár eljött az indulási óra,

hogy a mi munkáink forduljanak jóra.

Most indulunk a döntő ütközetre,

melyre már én régen fel vltam készülve.

El fogjuk majd hozni szép menyasszonyunkat,

vígasztalni vele vőlegény urunkat!

Az úton Istennek ajánlom magunkat!

 

Ekkor sorba álltak. Elöl a vőlegény a boros üveggel, díszes vőfény bottal, mögötte vagy mellette a násznagy.

Őket követte egy fiatal lány kíséretében a vőlegény. Utánuk karonfogva a lányok, menyecskék, majd a férfiak. A sort a zenészek zárták, akik a lányos házig muzsikaszóval kísérték őket, kikérni a menyasszonyt.

 

 

 

Kommentek
  1. Én