Az érsek halála utáni leltár folytatása

Herczeg Erzsike és Marika szülei, nagyszülei 

 

"A falu tulajdonában volt még:

KOCSMA, sárral betapasztott faanyagokból épült és náddal fedett. Egy szobából, egy kamrából és egy 90 urnás pincéből áll. Átlagos esztendőben 200 urna bort, fél urna pálinkát, és 50 urna sört mérnek ki az épületben.

Mivel Uszódon nincs szőlő, a borkimérés jogát a község negyed évig, Szent Mihály naptól év végéig gyakorolja, az év többi részében pedig az uraságtól bérli. Ezért évi 200 forintot fizet az uradalomnak.

MÉSZÁRSZÉK szintén faanyagokból épült, igen hitvány épület. A húskimérés jogáért a község évente 5 forintot fizet az uradalomnak.

Van a Dunán Uszód térségében egy lisztet őrlő hajómalom, amelyet Nemes István és Tóth József uszódi jobbágyok építettek saját költségükön. Fizetnek érte az uradalomnak évi 16 forintot.

Az uradalomleírás Uszódra vonatkozó lapjainak többsége a jobbágyok szolgáltatásait, illetve az ebből származó földesúri jövedelmeket tartalmazza. Ez érdekelte igazán az összeírókat.

Az alapos számbavétel szerint 1784-ben Uszódon 108 telkes jobbágy, 44 házas zsellér és 8 házatlan zsellér élt. 

Úrbéri szolgáltatásaik és szerződésben vállalt kötelezettségeik a fentebb említett községi járandóságokkal együtt évente 3605 forint hasznot hoztak a földesúri hatalom gyakorlójának. "/Bárth János nyomán/

Kommentek
  1. Én