Temlomépítők

Mintha Isten az uszódi református egyházközséget a tenyerén hordozta volna, minden időben akadtak lelkészek, egyháztagok, akik templomuk, s a hozzá tartozó épületek karbantartását, újjáépítését olyan fontosnak tartották, hogy az az Úr segedelmével tudtak is érte tenni, ha még nagy nehézségek árán is. 

" Az 1820-as évek előtt a torony a föld lágysága miatt elvált a templomtól egy deszka szélességre. Félő volt, hogy az évenkénti árvizek miatt, akkor fog eldőlni nagy veszedelemmel, mikor nem is várnák.

1819-ben elérkezett az idő a templomrenoválásra. Ekkor a bíró Tóth Samu János volt, a kurátor pedig Nagy János.

A torony egészét alapjaiból kellett kihányni, ezért alkalom adódott arra, hogy amennyire az utca engedte, megnagyobbodjon a templom, s a tornyot kijjebb hozzák. 

Ezért 80 000 darab téglát égettek a Pálmafás köz végénél levő kerteken kívül.

1820. május 23-án kezdték meg a torony bontását.

A gyülekezet nap-nap után, utcánként beosztva tisztogatta a maltertól a bontott téglákat. A lovasgazdák Veszprém vármegyéből hozták a meszet. A homokot a foktői kertek alól hordták. Az új téglákat a gyermekek, ifjak és leányok rakták rendbe.

Az alap kiásásakor fekete sár, iszap, marha szarvak, csontok, régi sövényházból maradt karók kerültek elő.

Az alapot két öl mélyen és szélesen készítették. Minden ötödik téglasorra maltert öntöttek. Ezt 1821. tavaszáig állni hagyták. Ezután folytatták csak az építkezést. Július 1-re kész lett a torony.

A templom 3 padsorral lett nagyobb.

Október 1-én Herczeg József ácsmester Vitus nevű legényével feltette a toronyra a csillagot.

Ezután az ácsok és a bádogosok dolgoztak a torony és a tető fedésén.

1820. karácsony szombatján végképp elkészült a templom, a torony és a tető is.

A lelkész ekkor Edelényi Herczeg Sámuel volt. "/P. Szabó Barnabás nyomán/

 

Talán ekkor születtek a népdal ezen sorai: 

Ihajja! Bádogozzák az uszódi templomot!

Ihajja! Kilenc kislány hordja föl a bádogot.

Kilenc kislány kilenc barna legénnyel.

Ihajja! Mindegyik a maga szeretőjével.

A következő építkezésig 80 évet kellett várni.

Kommentek
  1. Én