Az 1920-as évek

Ez a réges-régi kép is a református templom templom lépcsőjén készült.

 

1922-ben Czuczor János lett a falu lelkésze Orosz Endre halála után. Drágaság, szegény világ volt akkor!

A diákoknak téli időszakban egy-egy kéve rőzsével kellett iskolába járniuk, hogy valamennyire meleg legyen a tanítás ideje alatt.

Az akkori pontos összeírás szerint 1369 református élt ekkor a faluban.

Czuczor tiszteletes "komoly,lelki ember" volt.

Határozatba hozatta a Presbitériummal, hogy esküvőkön szüntesse meg azt a rossz szokást, hogy a násznép boros üvegeket hordozva vonuljon a Községházától a templomig, pláne, hogy a boros üvegeket a templomba is bevigyék.

Továbbá beszüntette az Isten Háza körüli muzsikálást is.

Ezt még nagyon sokáig betartották, gyakran még ma is betartják az uszódiak! Eddig nem tudtuk az eredetét, de fény derült P.Szabó Barnabás tiszteletes munkájából erre a különlegességre is.

1923-ban jött el az ideje, hogy az 1833. óta szolgáló Öreg harangot tehermentesítsék. Mellé egy 240 kg és egy 120 kg súlyú harangot öntettek. Május közepén már útban voltak a Dunán Uszódra. 

A tanító /Bíber László/ a legényekből lovas bandériumot szervezett, a lányok fehér ruhába öltözve mentek eléjük a hajóállomásra. Ott a harangokat megkoszorúzták.

A Himnusz éneklése mellett érkeztek meg a templom előtti térre, ahol a lelkész megáldotta őket.

 

A gyülekezet annyira megörült az új harangoknak, hogy hamarosan újra szabályozni kellett a harangozás rendjét.

Ilyen-olyan ürüggyel mindenki szerette volna, ha az ő kedvéért is megszólalna egyszerre a három harang.

1924 tavaszára sikerült a háború alatt lefoglalt, elkobzott orgonasípok visszaállítása, pótlása, az orgona újrahangolása is.

1929-ben, 50 éves korában halt meg Czuczor János uszódi lelkipásztor.

A régi emberek emlékezete úgy őrizte meg utolsó útját, hogy a hívek nagy serege kísérte a révig, ott egy küldöttség is átkelt a koporsóval, s kísérték egészen a Dunaszentgyörgyön lévő sírboltig. 

/P.Szabó Barnabás munkájának felhasználásával/

Kommentek
  1. Én