Katolikus templomunkról és az ott őrzött feljegyzésekből

Kéri Benedek Atanáz atya munkájának felhasználásával

Már szó volt korábbi bejegyzéseimben a katolikus közösség fejlődéséről, majd egyházzá alakulássáról. Arról is írtam, hogy a templomot elég későn, csak 1871-ben kezdték építeni, s a felszentelése 1872-ben történt.

Az első búcsút 1871. június 16-án tartották. Az ünnepi istentiszteletet sátor alatt elköltött ebéd követte. A mézeskalácsosok sem maradtak el, akiknek az iskola előtti tér lett kijelölve. Az uszódi búcsú a kedvező dátum miatt a környék leglátogatottabb búcsúja lett. A feljegyzések azt is megemlítik, hogy a következő évben a pataji vásár miatt sajnos kevesebben voltak.

 Az első plébános,Horváth Imre feljegyzéseiből:

Az árvíz gyakori támadása miatt 1875-ben a minisztériumhoz folyamodtunk segélyért partunk megerősítése végett. Meg is kaptuk a várva várt segélyt, s megkezdődhetett a kőgát építése 200 ölnyi partszakaszon. Június 29-én fogadtuk a vezető emberek látogatását, és 200 terítékes lakoma rendeztetett számukra a Duna-parton.

Ez az év szerencsétlenséget is hozott. Július 9-én borzasztó szélvész tombolt, mely darabokra zúzta a templom előtti kőkeresztet, határunk nagy részét pedig elverte a jég.

1876 számos  ismét sok szerencsétlenséget hozott.

A Duna Hartánál törte át a gátat, így házainkban és jószágainkban nem tett kárt, de határunk nagy részében minden őszi vetést megsemmisített.

A májusi fagy pedig szőlőinket és veteményeinket teljesen tönkretette.

A legsúlyosabb csapás azonban a többszöri villámsújtás volt. Június 9-én a harangozó háza égett hamuvá, június 27-én reggel fél 4-kor pedig a templomba sújtott. A torony falán keresztül törve utat magának tetemesen megrongálta gyönyörű oltárunkat.

Határunkban búzakeresztek kaptak lángra a villámtól. A templom és plébánia körüli fákat a szélvész fosztotta meg koronáiktól. 

Május elsejétől augusztus 10-ig egyetlen felhőtlen napunk sem volt. A főkáptalan ígéretet tett, hogy a következő évben villámhárítókat rendel templomunk biztosítására.

1878. szeptember 25-én volt az első püspöki látogatás és bérmálás községünkben.

1881-ben községünk vásár- és piactartási jogot nyert a minisztériumtól, a községi képviselő-testület pedig az ebből befolyó jövedelmet örök időkre a két egyháznak adományozta vallási és oktatási célra.

1882-ben községünk református szülöttétől, Erdős János honvéd hadnagytól három díszes képet kapott ajándékba templomunk.

Az iskola tornyában lévő kis harangot lélekharang gyanánt, Szent Mihály arkangyal tiszteletére felszentelve a templom tornyába helyezték.

Regisi Szent Ferenc tiszteletére felszentelt templomunk

Kommentek
  1. Én