1955. márciusában történt Uszódon

A képek régi disznótorokban készültek. Tamás Bálintnétól és Szijártóné Samu Ernától valók.

 Disznótorkor mossák a belet.

Símó Gáborné Jakab Julianna, Nemes Ignácné Nemes Zsófia, Tamás Bálintné Bazsó Mária

Bácskiskunmegyei Népújságból /március/

"Úszód község lakójának, V. Nagy Béninének panaszát közvetítem a Népújsághoz. Nagyné ugyanis nem kapta meg a jégkár térítést Úszód község határában lévő, előző évben jégkárt szenvedett kukoricája után, - írta levelében Dóra Tibor az iskola igazgatója.

A levél nyomán felkerestük az Állami Biztosítót, ahol közölték velünk, hogy a panaszt orvosolták, pótkárfelvételi jegyzőkönyvet vettek fel a jégkárt szenvedett kukoricáról, így aztán az Állami Biztosító február 24-én 700 Ft-ot kiutalt Nagy Béniné részére."

 Disznótori vacsora

"Március 18-án reggel a kommunista párt kalocsai szervezetének Füzér utcai székházából egymás után indultak a szekerek a járás egész területére. Baksa Ferenc, e cikk írója, Romsics Lajos, Somogyi János, Pécsi József és mások elindultak a földosztást végrehajtani. Mindenkinél ott volt már a lista a felosztásra kerülő földekről. Minden faluba kiküldött a pártszervezet egy-egy elvtársat azzal a megbízással, hogy három nap alatt osszák fel a földeket és a földhöz jutottak kezdjék is meg a szántást. Szekér indult Szakmár, Öregcsertő és Felsőerek felé, Homokmégy és Drágszél, Dusnok, Sükösd és Érsekcsanád, Bátya és Fájsz, Úszód, Dunaszentbenedek és Géderlak, Miske és Hajós felé.

 

 Öreg nászok

Az Úszód és Géderlak felé menő szekér délre ért ki Úszódra. Ott azonnal kidoboltatták, hogy mindenki gyülekezzék a községházán, aki földet akar. Ki ne akart volna? Nem csak a nincstelenek, hanem még a 15 holdas gazdák is megjelentek. S amikor a nagygyűlés után megalakult a földigénylő bizottság, bizony a 15 holdas gazdák is feliratkoztak, igényelvén gyermekeiknek 5-10 holdat.

Nemes Zsófia, Nemes Julianna, Jakab Julianna

Úszódon nem is volt hiba. Lázas érdeklődés és tevékeny részvétel közepette másnap megkezdték a földosztást és harmadnapra a felosztásra került földeken mindenütt karók jelezték, hogy a földosztás megtörtént."

 

Családi vacsora: Vass Józsi bácsiék

"Az úszódi Zójában már 14.40 forintot osztottak. A kalocsai járás termelőszövetkezetei gyorsan fejlődnek. Az úszódi Zója a a járás legjobb termelőszövetkezete. Tavaly 32 ezer forintos mérlegtöbblettel zártak." 

 

Kommentek
  1. Én