Uszód az 1600-as évek végén az 1700-as évek elején

Bárth János nyomán

Mennyivel más, egyszerűbb volt a régmúltban az uszódi viselet! Divat volt a lakk öv. Az édesanya még nem idős, de a ruhája már sötét. 

Bárth János Jánoshalmán született 1944-ben. A középiskolát Kalocsán végezte, majd az ELTE BTK történelem-néprajz szakán tanult. Kalocsán lett múzeumigazgató 1970-től 1990-ig. Településnéprajzzal, vallási néprajzzal, népesedéstörténettel, agrártörténettel foglalkozott. Fő kutatási területe a Duna-Tisza köze, különös tekintettel Kalocsa környékére és a Bácskára.

Kutatásaiból részletek 1991-ben Uszódon is megjelentettek az akkori újságban. Ezeket Tóth Baranyi Évától kaptam meg. Köszönöm, hogy megőrizték, s most az ő munkáiból szemezgetve talán sikerül másokkal is sok érdekes ismeretet közölni közös múltunkról.

1699-ben Pest-Pilis-Solt vármegye összeíratta a területén létező helységeket. Kara és Foktő szomszédságában Uszód is fölkerült a listára, mégpedig 25 családfővel. A történészek ötös szorzójával így 125 főre tehető abban az évben Uszód lakossága. Ez jelentős lélekszámnak mondható.

Ugyanekkor Kalocsán 35 családfőt vettek számba, ami 175 főt jelenthetett. A kor legnépesebb települése akkor Pataj volt, ahol 97 adózó családfőt számláltak, ami 485 lakosnak felel meg. 

1703. évi családfői a Pest megyei Levéltárban őrzött összeírás lapjairól ismerhetjük meg a török kor utáni Uszód legrégibb dokumentálható családneveit.

Tóth György bíró, Lukács István, Végh János, Tóth János, Tóth István, Nagy András, Csíre Péter, Lovas Mihály, Nagy György, Baranyi Miklós, Oláh Istók, Nagy János, Tóth Mihály György, Pap János, Varga Istók, Iván János. /Az összeírás latin nyelvű, amiből magyarra fordította Bárth, de a két Istók magyar névalakkal szerepel a listán./

Kitűnik a Tóth családnév nagy száma, amit a későbbiekben ötletes melléknevekkel különböztettek meg. Az 1560. évi török nyelvű összeírásban is szerepelnek Tóth nevű uszódi lakosok.

Ez a családnév ma is gyakori a faluban. Mi tudjuk, ki a B.Tóth, K.Tóth, M.Tóth, Tóth Győr, Tóth Pál, Tóth Baranyi. De anyakönyvileg már nem így jegyzik.

 

 

Kommentek
  1. Én