Uszód földrajzi nevei

Petrik Józsefné Szabó Erzsike 1970-es középiskolai gyűjtése

Az 1970-es adatközlők: Tóth Illés 78 éves, Holló Imre 78 éves, Szabó Mihályné 36 éves, özv. Vitéz Illésné 76 éves,Vass Sándor 63 éves uszódi lakosok.

 

Boldizsár Lídiáról készült képeket Raffai Sándor uszódi tanár készítette szakdolgozatához az uszódi népviselet bemutatásához.

Kontyban

Barna-tag: Barna Gábor tanyája volt itt 15 hold földdel.

Bátyai Nána: A kalocsai érsek birtokához tartozott. Cselédek lakták, korábban bátyaiak. 1945 után - mivel Uszód határa volt - uszódi kisparasztok kaptak itt földet a földosztás során.. Egy időben tanyai iskola is volt itt, amit az 1960-as évek elején megszüntettek.

Borsiak földje: Takács Pálé volt, amiből 8 hold Borsi Lajosé, másik része a Szeghalmi családé lett.

Bujok basa dűlő: A szóbeszéd szerint nevét onnan kapta, hogy a török időkben erre bujkált a magyarok elől egy török basa. Mint mondják, ezen a részen el is fogták.

Csibe-domb: Több tanya volt ezen az alacsony dombon, ahol sok baromfit, csibét tartottak-

Disznó-legelő: A falu disznait legeltette itt a kanász, akit közösen fizettek.

Fás kert: Gyümölcsöse volt itt Nagy Sándornak, Tóth Pálnak és még néhány gazdának.

Felső kertek: Nagy kertek terültek el itt, melyek északra "dűtek".

Gombolyagi út: Gombolyag felé vezető földes út Uszód határában. 8 öl széles volt.

Hábi kert: Hábi Bénié és családjáé volt. Házakkal építették be.

Hanyik puszta: Állítólag Hanyik nevű volt a tulajdonosa. Egész utcasor volt itt.

Hoppány: Eredetére nincs magyarázat, ám szerepelt egy csúfondáros mondókában

Hoppány, Dákos, Kotyola,

Magos tető, Osztora,

Ettül vesz mög a kutya.

A benne szereplő nevek a környék földrajzi nevei.

 

Lányfejjel

Hormány: A szomszédos benedeki parasztoké volt, de feltehetően a jobbágytelkek kimérésekor, az uszódi parasztoktól a mérnökök jó ebédet kaptak, a benedekiek pedig nem vendégelték meg őket, így azok kiszakítottak egy darabot a benedekiek Hormányából és "Káposztáskertekként" az uszódiak földjéhez csatolták.

Kanális: Régi folyómeder volt, amit az 1930-as években csatornává "kanálissá" mélyítették. A talajvíz levezetésére szolgáló folyócska a Szelidi tóból a Tözse mögén és a Vasok tanyáján keresztül Kalocsánál a Papok hídjánál folyik be a Vajasba.

Kalocsai út: A régi földes út, ami Kalocsát és a többi Duna menti falut összekötötte. Ez rövidebb volt, mint a mostani, hiszen ez Foktő felé kanyarodott. A régi út a mostani Judit vendéglővel majdnem szemben ért be a városba. 8 vagy 12 öl széles út volt. A repülőtér építésénél ezt felhasználták.

Kántor föld: Az uszódi kántor földterülete volt.

Kántor-kereszt: A Kántor föld határán állíttatta a kántor, hogy elkülönítse földjét a parasztokétól. Nemrégen még állt egy oszlop itt.

Kántor -kubik: A Duna parton volt, tele fákkal, szederindákkal. Innét termeltette ki a maga szükségletére "tüvijé mög ágájé" télen és kora tavasszal.

Piros gyöngyös pruszlik, nemzeti színű szalagok, riselinezett kötény, zsebkendő.

 

Kommentek
  1. Én