1784-ben meghalt a kalocsai érsek

                                                            Régi Nyaka család

"1784-ben meghalt Patasics Ádám érsek. Ekkor az érsekség teljes vagyonát leltárba vették. Ezt anyagi érdekek serkentették. A törvények szerint ugyanis az érsek halála és az új érsek kinevezése közti időben a az érsekség jövedelme a magyar államot , illetve annak valamelyik intézményét illette.

Ebből a leltárból következzenek most uszódi adatok 1784-ből! 

Uszód falu nemes Pest vármegyében fekszik., sík földön, Kalocsa mezővárosától csekély egy óra távolságra. Keleten Zasztó, Nyugaton a Duna, Északon Szentbenedek, délen a Foktővel közösen használt Szentgál rét határolja.

Földje erősen fekete és közepes minőségű gabonát terem. Mivel gyakran veszélyeztetik a vizek, a negyedik osztályba sorolták az 1770. évi úrbérrendezéskor. Ennek megfelelően 30 hold szántó és 12 kocsi széna kaszálására alkalmas kaszáló tartozik egy-egy teljes jobbágytelekhez.

A határt három nyomásban művelik. Külső birtokként az uszódiak Szakmár, Pálfölde és Kisnána pusztákon használnak földeket. Szőlőművelésre való föld alig van.

Uszód lakói magyarok és mindannyian szabadmenetelű jobbágyok.

10 katolikus házaspár kivételével református vallásúak. Nekik van templomuk és prédikátoruk. A náddal fedett kis templom falát sövényből fonták és sárral tapasztották.

Közelében található az iskolaépület, amely 2 szobából és konyhából áll. Az egyik szobában lakik az iskolamester, aki egyben a falu nótáriusa /jegyző/ is, a másik szobában tanulnak a gyerekek. Ez is náddal fedett, sövényből font, sárral tapasztott épület.

A templom közelében áll még a prédikátor háza, mely szobára, konyhára, kamrára tagolódik.

A helységben szabad vallásgyakorlat van.

Uradalmi épület és majorság a községben nincs.

A faluközösség birtokában a következő épületek találhatók: 

KÖZSÉGHÁZA, ahol a bírák és esküdtek össze szoktak jönni. 2 szobából és konyhából áll. Telkén áll egy istálló, amely 6 ló befogadására alkalmas, egy fészer, 2 kocsi számára.

A falun kívül van a községnek egy 40 boglya széna lerakására alkalmas szérűskertje. E mellett áll egy istálló a bikák számára." /Bárt János nyomán/

A későbbi korokban a Községháza mögötti istállóban voltak a csődörök, akiket egy férfi, "a csődörös" gondozott, s ott is lakott a feleségével. Ezeket a falu kancáinak fedeztetésére tartották.

A bika istállóban nevelt bikákat is egy megnősült ember gondozta, s ők is ott laktak, a mellé húzott kicsi házban. Bikákat a tehenek szaporítására tartották. 

Ezek igénybevételéért a gazdáknak fizetni kellett, amiből a falunak jövedelme származott.

 

Kommentek
  1. Én