Lakodalom röggele

    Ez a kép égy úszódi lakodalomba készűt a szakácsokrú mög a segítőjükrű. Itt spórhelton főznek.

A lakodalom röggelin a férfijak összevitték a szomszédokbú a kazánokat, nagy lábasokat, bográcsokat. Fávaa alágyútottak.

Égy idősebb asszony a rokonságbú vót a szakácsné, a többijek a keze alá dógosztak. Mögpucóták a zőccségöt, figyeetek a tűzre.

Mások a kuglóf, kúcsos kalács dagasztásávaa vótak eefoglava. A sütésöket a gazda mög a szomszéccság kemöncéibe végezték.

A fijatal lányok csipötkét gyúrtak, nyútottak, csipöttek. Figyeeték is a zidősek űket! Mejik tésztája lössz kerek, mijen apróra, mijen gyorsan tud a tésztávaa bánni!

Aki ráért, a zasztalokra, padokra papírt terítött, majd főhórták a tányérokat, evőeszközöket, poharakat. Kést még nem töttek a terítékhő.A szobát, sátrat krepp papírszallagokkaa díszítötték.

A zembörök bort tőtöttek kancsókba, üvegökbe. Ezt a csapos fölügyelete mellett csináták, aki égy idős férfi rokon vót.

Akkó ebédöt csak a segíccségöknek fősztek, mög a kűdéshő. Gulyás levest tyúkokbú, a kuglófot sütötték.

6-7 szeméjre számótak égy tyúkot. Sijetni köllött a zebéddee, mer még ee is kölött azt hordani.

Azoknak a zidős rokonoknak, öreg körösztanyának, apának kűttek, akik má nem möntek ee a lagziba, de jóó esött nékik a zebéd, főleg a mögemléközés.

Égy garabóba töttek égy levesös bögrébe a levesbű, mellé mög a kuglófbú. Ezt fijatal asszonyok, lányok hortták szét.

Mikó mindönki visszaért, csak akkó űtek asztalhó. Külön a nők, külön a férfiak. Gyorsan kiszógáták égymást, öttek, ittak. Asztán má möntek is haza átőtözni a zesküvőre. 

Kommentek
  1. Én