Ez történt Uszódon 1956. októberében

Bács-Kiskun Megyei kronológiája és személyi adattára 2. 1956 eseményeiről

Bencze Márton katonaként

 

Keveset tudtunk arról, hogy valójában mi történt 62 évvel ezelőtt pontosan falunkban a budapesti forradalommal egy időben. Voltak mende-mondák, ám valójában még élt a régi beidegződés, s nem szívesen beszéltek róla azok sem, akik láttak, hallottak valamit.

Kutatásaim során azonban pontos adatokra leltem a fent leírt adattárban. Így ebben az időszakban ezt közreadom minden változtatás nélkül, ahogy a leiratban van. 

A képeket köszönöm mindazoknak a hozzátartozóknak, akik az említettekről megkeresték, s hozzám eljuttatták.

Uszód

Október 26.

- Bajáról teherautóval 40-50 fiatal jött a faluba. A tanácsházáról leverték a Rákosi-címert, elégették a Szovjetunió térképét.

Október 27.

- Deák Pál kalocsai és Szécsényi István uszódi lakos vezetésével ezúttal Kalocsáról érkeztek tüntetők. Gyűlést hívtak össze, amelyen Deák Pál beszédet mondott, majd Szécsényi István felolvasta a Kalocsán szerzett forradalmi követeléseket. Ezután megválasztották a Nemzeti Bizottságot.

A testület elnöke Marosvölgyi László, elnökhelyettese Bazsó Gábor lett.

Tagok:

Korsós Gábor, B.Bazsó László, Takács István, Simó Lajos, Nickli József, Hajdú Bálint, Boldizsár János, Szécsényi István, Bencze Márton, Pach János, U. Tóth Károly, Kiss Sándor.

A Járási Nemzeti Bizottsághoz Korsós Gábort delegálták. B.Bazsó László javaslatára a nemzetőrséget is megalakították.

A Nemzeti Bizottság bevonta a vadászfegyvereket, tervezte az államosított házak visszaadását, és élelmiszergyűjtést szervezett a főváros megsegítésére.

A gyűlés után Poroczka Bálint, Borsi Sándor, és H.Simon Gábor vezetésével a tüntetők elégették a begyűjtési iratokat.

- A pártszékház és a rendőrség tábláit Kiss Bálint és Nemes Bálint uszódi lakosok leverték.

November 1.

- Koszorúzási ünnepséget tartott a Nemzeti Bizottság az első világháborús magyar hősi emlékműnél, ahol Sziklai Pál beszélt.

-Megkezdődött a pártok szervezése.

A Nemzeti Parasztpártot B.Bazsó László, az FKgP-t Boldizsár János igyekezett megszervezni.

-A dunaszentbenedeki Halák László vezetésével érkező tüntetőcsoport leverte a Rákosi Mátyás utca tábláit /ma: Mátyás király utca, azelőtt:Kecskeméti utca/ és a párthelyiségben megsemmisítette a kommunista jelképeket.

Sipos Juci néni, Bencze Erzsi, Bencze Marczi bácsi

Kommentek
  1. Én