Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékezete Uszódon

 

 

"1832-1835-ben Uszód kikerült az érseki földesuraság fennhatósága alól. A kalocsai főkáptalan lett a falu földesura. A főkáptalan uralma alatt töltött bő évtized mélypontot jelentett Uszód népének jogviszonyaiban.

A konzervatív új földesúr robotoltatott, természetben igényelte a szolgáltatásokat. Így nem csodálható, hogy Uszód életében is megváltást jelentett 1848. márciusának forradalma, az úrbériség eltörlésének, a jobbágyság felszabadításának történelmi sorsfordulója." - írta Bárth János

"Az egyház lelkipásztora ekkor Decsi Gábor volt. Az ő tollából maradt fenn néhány emlék ebből az időből.

- Ezen háborúban honvédek lettek fiaim, Miklós és Dienes, s mikor e sorokat írom, veszem a hírt, hogy nagyobbik fiam ápr. 20-án Pest alatt kartács golyó által bal karján sebet kapott. 

A mi helységünket s vidékünket illeti, igen keveset szenvedett az ellenségtől. Mindössze vagy kétszer ember és ló élelmet kértek, de nem erőszakoltak. -

Elképzelhetetlen, hogy csak a tiszteletes két fia lett volna honvéd a faluból. Ám sem fővesztés, sem börtön, vagyonelkobzás nem ért senkit. Még Decsi Gábor is a helyén maradhatott." / P.Szabó Barnabás nyomán/

Máté Jánosnétól kapott esküvői fényképen Tóth Károly második, bogyiszlói feleségével látható. 

 

Amit csak egy-egy család emlékezete tartott meg, nem írták le sehova, de adták az utódoknak szájról szájra.

Így tudhatunk Máté Jánosnétól apai ágon élt Tóth József nagybácsiról, "bátyuráról".

Részt vett a harcokban, majd menekülnie kellett. Egészen az arabokig /zsidók/ futott, náluk lelt menedékre.

Sok-sok év után tért haza, az araboknál szokásos hosszú ruhában. Itthon úgy mondták, papi ruhában. Kevéske pénzt is hozott magával, amiből az Árpád utcában vett házat. Sosem nősült meg, leszármazottja nem volt.

 

 

Kommentek
  1. Én