Az I. világháború idejéből III.

Halottak napján közös gyertyát gyújtottunk értük

 

Győzelmes csata után mondandó ima

 

 

A kép uszódi, de ismeretlen családtól

 

Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem Uram az én 

igazságom és ártatlanságom szerint.

(VII. zsolt. 9. vers)

 

Tóth Baranyi Évától

Felséges Úr! Hatalmas Isten! Borzadva nézek körül e véráztatta csatamezőn, hol halálhörgés s jajszó hangzik mindenütt.

Borzadva gondolok az emberre, a Te hasonmásodra, akit Te jónak és igaznak teremtettél, aki mégis egymás vérét szomjúhozza s Káintól kezdve önnön testvérét gyilkolja.

Óh Atyánk! Istenünk! Könyörülj rajtunk, könyörülj az egész szenvedő emberiségen! Elégeld meg a sok hulló könnyet, a sok-sok kiömlő drága ifjú vért!

 

Varga Tímeától

 

Íme Uram! az én kezem is vértől szennyes, ruhám vértől ázott. Alig merem kezem felemelni hozzád, alig tudok Uram imádkozni hozzád, mert Káin bűne nyomja lelkemet.

Óh, hogy adjak hálát, amiért nem elegyítetted véremet a többi holtak vérével, az én bajtársaim, testvéreim vérével?!

Mivel fizessem meg, mivel háláljam meg jóságodat, amiért megőrzöttél, megtartottál, míg mellőlem oly sokan távoztak az örök hazába?

Kisebb vagyok, Uram, minden Te jó téteményeidnél!

 

Varga Tímeától

 

Leborulok hát ím előtted bűnbánó, töredelmes szívvel s magasztallak jóságodért! Óh, mert tudom, ha bűneimet néznéd, melyek felűl haladtak fejem felett, nekem is ott kellene pihenni már a közös sírban.

De Te kegyelmesen megőriztél. Meghallgattad imádságomat. Meghallgattad azt a jó édesanyát, ki távoli szép hazámban ostromolja imáival szent egeidet s kihoztál a halálnak tőriből.

 

Varga Ignác - Varga Tímeától

Óh hála, magasztalás, Uram, Felségednek!Hála, magasztalás, amiért száz halál közt is megőrzöttél, amiért megítéled ellenségeinket, amiért igazságunk szerint fegyvereinket most is győzelemre segítetted! 

Légy velem ezután is! Őrizz meg kegyelmes jó Atyám s juttass nagy győzelemhez, melynél egy nemzet - egy világ borul le előtted imádkozva. Ámen.

Képeslaptöredék - Varga Tímeától

Az Úr Isten regnál, ő az erős király.

Kin mind e föld örvendjen! minden

    sziget örüljön

Felhő áll előtte és homály környüle.

Ő törvényszékinek és ítéletinek 

Igazság ereje.

(XCVII.zs.1.vers)

 

Tóth Baranyi Évától

Hogy is szól a mondás? "A csatát megnyertük, de a háborút elvesztettük."Sokunk előde maradt az első de a második világháború harcmezein holtan, vagy ott szerzett sebeibe halt bele. 

Az Úr énnékem őriző pásztorom,

Azért semmiben meg nem fogyatkozom.

Gyönyörű szép mezőn engemet éltet

És szép kies folyóvízre legeltet.

Lelkemet megnyugtatja szent nevében

És vezérl engem igaz ösvényében.

(XXIII. zsoltár 1. versszak)

Ma rájuk is emlékezzünk! Emlékezzünk ismert szeretteink mellett őseinkre, mert " a halottak addig élnek, míg van aki emlékezik rájuk."

Kommentek
  1. Én