Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye általános ismertetője és címtára 1930-31. Úszód

A képeslapok múzeumok gyűjteményeiből valók

A kép Hangyásiné Marika szüleinek esküvőjén készült. Petrik Józsefné Szabó Erzsikétől kaptam.

 

Asztalosok: Kenszler József, Peier István, Rozmanik Lajos

Baromfikereskedők: Balaton Károlyné, Holló Imre, Simon Bálintné

Bognárok: Fink Pál, Ritzl Mihály

Ezt a fotót Kirchkeszner Irénke tette közzé.

 

Borbélyok:  Kirchnecker János, Szűcs István, Usztyán Sándor

Cipészek és csizmadiák: Balaton Károly, Király Ferenc, Szűcs János, Tóth Baronyi Béla

Cséplőgéptulajdonos: Balázs Béni, Kasi Béni 8 HP. Hoffer és Schrantz. Cuki (inkább Cunyi) Sándor 4 HP.

(a szám valószínűleg a teljesítményére utal)

 

Földbirtokosok:

Kalocsai Főkáptalan 1013 kh. Ebből 800 kh-at Draskovich Ferenc bérel, Dunapataj község 243-t, gróf Vigyázó Ferenc 193-t, Lakatos István 143-t.

özv. Dömötör Sándorné 176 kh., bérlik Tamás Ferenc és Tsai.

Nagy Lajos 72, Tamás Bálint 51, K. Tóth Gábor 55, Barna Károly 27, Balázs Sándorné 35, Balázs Gábor, 26, Borsi Lajos 32, özv. Borsi Jánosné 22, Borsos Bálint 22, özv. Hábi Gáborné 22, Kasi Béni 23, Kiss Lajos 22, Kiss József 21, Nemes István 28, Símó Lajos 32, özv. Simon Andrásné 35, Tamás Lajos 45, Tóth G. Illés 24, Tóth Pál Illés 21, B. Tóth Bálint 44, Tóth Gábor 21, Símó Bálint 36, Vas Józsefné 36 kh.

 

A felsorolásból az derül ki, hogy a 20 kh. alatti földtulajdonosokat nem jegyezték fel, nem számítottak bele ebbe a kategóriába.

Érdemes megfigyelni a képeslapon, mennyivel mélyebben volt a mai Szabadság utca a kat. templom és plébániához képest.

 

Fűszer és vegyeskereskedők:   Fischl Lázár, Gyulai Dezsőné, Hahn Vilmos, Hermann József

Géplakatos:  Biró Imre

Hentesek és mészárosok: özv. Horn Györgyné, Hudák Márton

Korcsmárosok: Fischl Lázár, Gáspár József, Hahn Vilmos, Hermann József, Kovács István, Jakkel István, özv.Simó Bálintné

Ha összehasonlítjuk a kereskedők és kocsmárosok névsorát több egyezést is találunk, mert ők több lábon álltak, a kereskedelem nagy részét ők vitték.

Kommentek
  1. Én