Bevonulás a templomba

A zíratlan szabáj, ahogy lé illött űni a padokba

Ez égy régös régi kép, a református templom lépcsője előtt a zelőjárók, mögöttük iskolás gyerökök, kissebbek, nagyobbak. Löhet, hogy vasárnapi iskolások? Nem kapcsolódik a lakodalomhó, de ujan régi, hogy muszáj vót közreannom.

Ez időbe hozzánk közelebbi kép, de neköm is ez má történelöm, engöm ű körösztőt. A Gaál tiszteletösék vannak rajta, ezök is a templom lépcsőjin, a gyüleközetbű valókkaa.

A mönyasszonyt is mög a vőlegényt is a kísérője vezette be a zÚr asztala elé. Balra a léányt, jobbra a fijatal legényt. Mögéjük áátak a násznagyajik. A koszorús lányok a zasztaatú balra űtek be a padokba, velük szömbe a legényök  főmöntek a karba. A zembörök a főajtón möntek be, űtek kor szerint lé, a zasszonyok a parókija felű. A presbiterök heje a szószékkee szömbe jobbrú vót, mög van is, űk odaűtek. Ez nem a mögszokott üllésrönd. Ijenkó löhetött csak így léűni. Amúgy, vót égy íratlan szabáj, amit vasárnaponta, vagy más istentiszteletkó be köllött tartani.

A református templom főbejárata a zuccárú van, a parókija felű is van égy, mög égy hátú, szömbe a főbejáratta. Onnan vót régön a ziskola. Vasárnapi istentisztöletre a férfijak a főbejárat előtt, a zasszonyok a parókija előtt, a léányok a ziskola felűli ajtóná gyülekösztek. Mindig vótak ajtónyitó léányok, mindön ajtóná ketten. A templom kűső ajtaja mögött van mindönhun kétfelé nyíló üvegajtó, aszt köllött nyitva taranijuk, mikó a hívek vonútak be. Fönn a karba is vót mögbízott gyerök, akinek az vót a föladata, hogy a táblára kitögye a követközö dícséretök, zsoltárok számát. Eszt gyerökként örömmee csinátuk.

Csak a harangozás eekezdésekó indútak befelé a templomba, addig kinn beszégettek. A főajtón begyüvők közű a nőtlen fijatal legényök főmöntek a karba, a nősek kor szerint űtek be a padokba. Elő a legfijatalabbak.

A zasszonyok a parókija felű szintén úgy űtek be, de a baarra eső eeső sort mindég kihatták, az a papéké vót. Jobbra mög a presbiteröké. Asztán kor szerint léűtek. Elő a legfijatalabb mönyecskék, akiknek még nem vót gyerökük. Ha má mög vót a kisgyerök, égy paddaa hátrább kerűtek. Mögöttük kor szerint a többi asszony. A léányok ódalán a legkissebbek űtek legelő, asztán mögin korba követték űket a többijek. Vót néhány öregasszony, akinek mögszokott heje vót a templomba. De Úszódon módosság szerint nem vótak a hejek fölosztva, mint pl. Föktűn.

Esztán vonútak be a zelőjárók, ott a zidősek űtek elő, a fijatalok a hátuk mögött. Legutójjára gyütt be a tiszteletös úr. De, hát ez most is így van.

Kommentek
  1. Én