A falu nótáriusa

Krekó Lászlótól kapott képeslapon az 1900-as évek elején  láthatjuk a mostani Hősök terét.

 

 

Már az 1900-ban épült templom díszlik, de még nem áll az első világháborúban elesettek emlékműve, ami után a tér nevét is megváltoztatták. Szemben a gyógyszertár épülete látható.

 

Itt Dr. Vincze orvost, valamint a falu polgári családjait fényképezte le a fotós. Ennek kinagyított változata ma az orvosi rendelőben található.

 

 

A jegyzők eredetileg a király szolgálatában álló írnokok, íródeákok voltak. Oklevelek kiállításával foglalkoztak, illetve különféle ügyintézési feladatokat láttak el a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban. Ahogy egyre nagyobb szerep jutott az írásbeliségnek, a városokban, majd a falvakban is szükség volt a munkájukra, tudásukra. Ők a választott vezető testülettől képzettebb emberek voltak, akiket munkájukért a falu megfizetett.

A jegyzők, korabeli nevén: nótáriusok az 1700-as évektől kezdve fontos szerepet kaptak: ők feleltek az elöljáróságon az ügyvitelért, iratokat állítottak ki, jegyzőkönyvet vezettek, leveleket írtak, intézték a közösség ügyes-bajos dolgait.

 

"1784-ből ismerjük az uszódi jegyző járandóságát.

 

Így szól szó szerint:

 

"Mi alább írottak, Posztohay István Nótáriusunkkal újonnan 1784-dik esztendő Februarius honapnak 13-dik napján meg egyezvén alább specifikált Deputatumot ígérünk esztendőnként:

 

1. Kész pénz 25 forint

2. Szalonnára 6 forint

3. Sot adunk 75, hetvenöt font

4. Faggyú húsz font

5. Két pár csizma, mind a kettő új

6. Két itze vaj, egy itze méz

7. Tizennyolc Pesti mérő búza

8. Tíz Pesti mérő árpa

9. Az előtt való földnek szántása és a termésnek feltakarítása

10. Négy boglya széna

11. Négy akó bor haszna

12. Kukoricza, kender és veteményes kertek

13. Négyszáz kéve nád

14. Hat öl tüzifa

15. Két boglyára való kaszáló rét 

 

Öreg Bíró: Balás István

Esküdtek: Lovas István

                                                                                  Takács Mihály

                                                                                  Tóth József és

                                                                                  Úri János

Közrendű Öreg Borsi János és mások jelenlétében." "

 

 

/Bárth János nyomán/

Kommentek
  1. Én