Uszódi földek elnevezései - befejező rész

A fotókat Janó Ákos 1964-ben Zányi Mari lakodalmában készítette. A földek neveit Petrik Józsefné Szabó Erzsike gyűjtéséből válogattam a teljesség igénye nélkül.

A szakácsok sátora

Vasúti töltés: 1952-ben kezdtek vasutat építeni Dunapataj - Kalocsa - Baja között. Az uszódi határban is elkezdték, menni kellett kubikos munkát végezni a lakóknak. A töltést megépítették, de tovább nem haladt az építkezés. Azt mondták, " Ez is Rákosi túlkapása vót". A másik magyarázat : "Túlságossan jó viszonyba nem átunk Jugoszlávijávaa, oszt azé kesztték ee, hogyha mögtámad, a hadosztájokat tuggyák rajta szálítani". Azóta már elegyengették.

Sütemények készítése

Új földek: A Tsz megalakulása után szántották fel a lapályos területet, "mer a tavaszi talajvizek mindig fővötték". Ritkás nád, kaszáló volt előbb.

Új major: A kalocsai káptalan birtoka volt, akitől Draskovich "uraság" bérelte. Családok is laktak itt, iskolát is létesítettek a tanyasi gyerekeknek, amit 1966. körül szüntettek meg.

Vargyános dűlő: Egykori tulajdonosa Var János volt, de a nép egy szóként, eltorzítva használja.

Vasok tanyája: A Vas család tulajdonát képezte, ahol a testvérek több tanyát építettek egymás közelében. Nemzedékek örökölték. Egy család még 1970-ben is kint élt.

Készül a rétes

 

Töltés kert: A Duna védgátjától a falu felé eső részen jó minőségű talaj van. Nagyon alkalmas kertművelésre. Ennek jó része régen a Duna ártere volt. 1967-es gátszélesítés, megemelés idején ez a terület zsugorodott.

Túr: Nagy, vizenyős terület, rendesen nem művelhető. Ám a Túrmöge részen már van szántó is. Ezt földosztáskor a Pécsiek kapták, itt volt a Pécsiek tanyája.

Tüdőtag: Állítólag még az 1800-as években kapta a földet Tüdő István, akinek tanyája is volt, ám azt már régen lebontották.

Vacsora a sátorban

Zátony: Kerek zátonynak is mondják. A Duna medrében található. Alacsony vízálláskor előtűnik. Ehhez is mérjük, mekkora a víz a folyóban.

Zuhogó: Foktő felé található a gátnál. Két magyarázatot adtak a névre 1970-ben. " A zéggyik árvízné éggy úszódi embör átvágta a tőtést, hogy a víz Foktűt önccse ee. Így is történt. Ásóvaa eenyisszantotta, oszt ezön a helön zuhogott át a víz."

A másik magyarázat szerint áradáskor buzgáron, valamilyen járaton zuhogott itt át a víz. Ezt kövezéssel megerősítették.

Kommentek
  1. Én